"Mänskan är inte av naturen rustad för att överleva vintern i Norden. Med extra vinterskydd går det ändå bra. Varför skulle det då inte gå för frostkänsliga rosor att överleva också långt i norr med lämpligt vinterskydd?"

Citat ur min bok Rosor i kallt klimat s. 6.

Förr odlade jag med en viss framgång rosor som klarade av klimatet i min växtzon i Vasa (sv 5/fi 3). Numera odlar jag de rosor jag vill, mest såna som inte ska klara sig faktiskt. Här kommer jag bl.a. att i huvuddrag presentera de vintertäckningsmetoder jag har utvecklat. Vill du ge dina mera känsliga rosor en bättre chans att växa och må bra rekommenderar jag att du skaffar boken Rosor i kallt klimat. Där presenteras metoderna ingående och steg för steg. Boken kan bland annat beställas via Boklund.

Rosgalleriet upptar för närvarande ca 500 olika rosor. Framöver har jag tänkt presentera odlingserfarenheter, både i allmänhet och specifikt för olika rosor.

En rosenträdgård är ju inte bara rosor så här kan det nog bli utrymme också för andra buskar, träd, perenner och köksväxtodling inklusive växthus.

Senaste nytt

 • Nya bilder i rosgalleriet

  11.12.2023

  Nu finns bilder från sommaren 2023 med i rosgalleriet. En del gamla bilder är utbytta och nästan tjugo nya rosor har kommit till. De nya har i roslistan markerats med: (ny 2023).

 • Att köpa rosor - varifrån och hur

  15.09.2022

  Många har frågat om jag säljer rosor. Det gör jag, men endast åt dem som besöker min trädgård eller vid enstaka trädgårdsevenemang i Vasa-trakten (bl.a. på Strömsö).

 • Rosboken nästan gratis

  07.01.2022

  Priset på "Rosor i kallt klimat" har sänkts till 9,90€ (tidigare 29€). Vill du försäkra dig om ett eget exemplar av boken eller vill ge den till nån är det bra att passa på nu. Mera info om boken

 • Tillökning i GALLERIET

  04.03.2020

  Albumen i GALLERIET har uppdaterats och blivit fler. Det nya albumet ALLA ROSOR gör det möjligt att enkelt få fram alla rosor i trädgården enligt önskade egenskaper. Är du intresserad av vita